نقشه سفر دانشپذیران دوره جامع مدیریت حرفه ای مراکز دندانپزشکی

ماژول اول دوره جامع مدیریت حرفه ای مراکز دندانپزشکی 

قبل از شروع دوره و همزمان با ثبت نام ، انتخاب یک نماینده برای شرکت در‌دوره و تکمیل چک بوک‌های دوره ، از طرف دندانپزشک و یا مدیر مرکز دندانپزشک الزامیست .

جلسه اول

«مدیریت استراتژیک در‌مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️رازهای رقابت قدرتمند،در جو رقابتی دندانپزشکان
✔️آنچه دندانپزشکان را از سایر رقبا متمایز میکند
✔️ارزان ترین استراتژی درآمدزا در‌ مراکز دندانپزشکی

جلسه دوم

«مدیریت بازاریابی در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️ایده های ناب و کاربردی آنلاین و آفلاین جذب بیماران در مراکز دندانپزشکی
✔️بهترین روشهای بازاریابی بیماران ، در شأن جامعه دندانپزشکی
✔️انتخاب بهترین استراتژی بازاریابی برای هر مراکز دندانپزشکی
✔️انتخاب جامعه هدف بیماران مرکز دندانپزشکی بر اساس مهارت دندانپزشک، سن ، شغل ، شخصیت و … بیمار
✔️طراحی ویژه خدمات دندانپزشکی و نحوه ارائه به بیماران دندانپزشکی

جلسه سوم

«مدیریت جذب بیماران ایمپلنت در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
اصول جذب بیماران ایمپلنت در‌ مراکز دندانپزشکی

🟣نوت بوک‌ :
یادداشت برداری از نکات کلیدی استراتژی ، بازاریابی و مدیریت جذب بیمار ایمپلنت در مرکز دندانپزشکی حین جلسات اول ، دوم و سوم

🌕جلسه سوم تا جلسه چهارم به مدت حدودا ۱۴ روز الی ۳۰ روز
🔴چک بوک‌:
ابتدا مطالعه نوت بوک و سپس تکمیل چک ‌بوک و دستورالعمل استراتژی ، بازاریابی و مدیریت جذب بیمار ایمپلنت در مرکز دندانپزشکی

🔵آزمون :
✔️پاسخ به سوالات استراتژی
✔️پاسخ به سوالات بازاریابی
✔️پاسخ به سوالات مدیریت جذب بیمار ایمپلنت در پنل کاربری

🟢تمرین :
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده استراتژی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده بازاریابی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت جذب بیمار ایمپلنت
در پنل کاربری

🟤فیلم های تکمیلی در پنل کاربری
🟠کیس استادی در پنل کاربری سایت
⚪️در ماژول دوم ، چک‌بوکها ، آزمون و تمرین ها بررسی خواهد شد و‌باز خورد اعلام خواهد شد.

ماژول دوم دوره جامع مدیریت حرفه ای مراکز دندانپزشکی 

جلسه چهارم

« مدیریت تعرفه گذاری در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️تعرفه گذاری هوشمند،حلقه مفقوده دندانپزشکان
✔️چگونه حساسیت به تعرفه ی بیماران را کاهش دهیم؟
✔️بر اساس سابقه و تجربه ، با کدام روش،تعرفه گذاری کنیم؟

جلسه پنجم

«شخصیت شناسی و ارتباطات کلامی و غیرکلامی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️اسرار ناگفته از شخصیت شناسی و زبان بدن در مراکز دندانپزشکی
✔️شخصیت شناسی و تاثیر آن بر نوع درمان و رفتار بیمار و انتخاب پرسنل و دندانپزشک
✔️حرکات چشم ؛ افشاگری در جلسه مصاحبه

 

«اصول رفتار و پوشش حرفه ای در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️اصول رفتار و پوشش حرفه ای دندانپزشکان و کارکنان
✔️چگونه در ۵ثانیه تاثیر فوق العاده ای روی بیمار داشته باشیم؟
✔️ ۹ اقدام دندانپزشک برند لوکس

جلسه ششم

«کارگاه روشهای کاربردی جذب بیماران زیبایی در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️راههای اصولی جذب بیماران زیبایی

🟣نوت بوک‌ :
یادداشت برداری از نکات کلیدی تعرفه گذاری ، شخصیت شناسی ،اتیکت و مدیریت جذب بیمار زیبایی در مرکز دندانپزشکی حین جلسات چهارم ، پنجم و ششم

🌕جلسه ششم تا جلسه هفتم به مدت حدودا ۱۴ روز الی ۳۰ روز
🔴چک بوک‌:
ابتدا مطالعه نوت بوک و سپس تکمیل چک ‌بوک و دستورالعمل تعرفه گذاری ، شخصیت شناسی ،اتیکت و مدیریت جذب بیمار زیبایی در مرکز دندانپزشکی

🔵آزمون :
✔️پاسخ به سوالات تعرفه گذاری
✔️پاسخ به سوالات شخصیت شناسی
✔️پاسخ به سوالات اتیکت
✔️پاسخ به سوالات مدیریت جذب بیمار زیبایی
در پنل کاربری

🟢تمرین :
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در تعرفه گذاری
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در شخصیت شناسی و زبان بدن
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در اتیکت
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت جذب بیمار زیبایی
در پنل کاربری

🟤فیلم های تکمیلی در پنل کاربری
🟠کیس استادی در پنل کاربری سایت
⚪️در ماژول سوم ، چک‌بوکها ، آزمون و تمرین ها بررسی خواهد شد و‌ بازخورد اعلام خواهد شد.

ماژول سوم دوره جامع مدیریت حرفه ای مراکز دندانپزشکی 

جلسه هفتم

«سیستم سازی در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️با سیستم سازی در مرکز دندانپزشکی ، کار نکن و درآمد داشته باش
✔️جدیدترین راه های افزایش بهره وری کاری و مالی مراکز دندانپزشکی
✔️چگونه سودآوری مرکز دندانپزشکی را بالا ببریم؟
✔️ KPI یا شاخص های عددی برای سنجش عملکرد واحدهای شما در مرکز دندانپزشکی چیست؟

 

«مدیریت ارتباط با بیمار در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️آشنایی با روش های ناب بیمار مداری و بیمار نوازی در مراکز دندانپزشکی
✔️ تجربه آفرینی لذت بخش برای بیمار؛قبل،حین و بعد از درمان
✔️اتوماتیک کردن ارائه خدمات به بیماران در مراکز دندانپزشکی
✔️روش های موفقیت آمیز جذب بیمار با پیگیری هوشمندانه
✔️مدیریت بهینه انتظارات بیمار
✔️نقشه راه جامع برای کنترل بیمار شاکی تا جلب رضایت
✔️نظرسنجی اثربخش بر اساس طیف لیکرت

جلسه هشتم

«مدیریت منابع انسانی در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️استخدام ، حفظ و مدیریت کارکنان فوق ستاره در مراکز دندانپزشکی
✔️مصاحبه گری حرفه ای برای استخدام نیروی فوق ستاره
✔️اسرار وفادارسازی کارکنان مراکز دندانپزشکی
✔️تکنیک فوق العاده چک لیست نویسی، کاهش چشمگیر کم کاری کارکنان

 

«اصول و فنون مذاکره در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️تکنیک های متقاعدسازی بیماران مراکز دندانپزشکی
✔️مهندسی زبان در‌ مراکز دندانپزشکی

 

«چگونگی برقراری ارتباط عالی با لابراتوار»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️برقراری ارتباط مؤثر با لابراتوار جهت افزایش کیفیت

 

«مدیریت ارتباط با سازمانهای بیمه گر در‌مراکز‌ دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️اصول همکاری سودمند با سازمان‌های بیمه‌گر

جلسه نهم

«کارگاه مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️تکنیک های خارق العاده وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی

🟣نوت بوک‌ :
یادداشت برداری از نکات کلیدی حین جلسات هفتم ، هشتم و نهم

🌕جلسه نهم تا جلسه دهم به مدت حدودا ۱۴ روز الی ۳۰ روز
🔴چک بوک‌:
ابتدا مطالعه نوت بوک و سپس تکمیل چک ‌بوک و دستورالعمل

🔵آزمون :

✔️پاسخ به سوالات سیستم سازی در مراکز دندانپزشکی

✔️پاسخ به سوالات مدیریت ارتباط با بیمار در مراکز دندانپزشکی
✔️پاسخ به سوالات مدیریت منابع انسانی در مراکز دندانپزشکی
✔️پاسخ به سوالات اصول و فنون مذاکره در مراکز دندانپزشکی
✔️پاسخ به سوالات چگونگی برقراری ارتباط عالی با لابراتوار
✔️پاسخ به سوالات مدیریت ارتباط با سازمانهای بیمه گر در‌مراکز‌ دندانپزشکی
✔️پاسخ به سوالات مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی
در پنل کاربری

🟢تمرین :
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در سیستم سازی در مراکز دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت ارتباط با بیمار در مراکز دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت منابع انسانی در مراکز دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در اصول و فنون مذاکره در مراکز دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در چگونگی برقراری ارتباط عالی با لابراتوار
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت ارتباط با سازمانهای بیمه گر در‌مراکز‌ دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی
در پنل کاربری

🟤فیلم های تکمیلی در پنل کاربری
🟠کیس استادی در پنل کاربری سایت
⚪️در ماژول چهارم ، چک‌بوکها ، آزمون و تمرین ها بررسی خواهد شد و‌بازخورد اعلام خواهد شد.

ماژول چهارم دوره جامع مدیریت حرفه ای مراکز دندانپزشکی 

جلسه دهم

«مدیریت تبلیغات و روابط عمومی در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️تبلیغات اثرگذار ، سودآوری هدفمند
✔️تبلیغات برای برند شدن یا فروش خدمات دندانپزشکی؟
✔️تبلیغات تخفیف دار ممنوع ؛اما؟!
✔️اصول طراحی محتوای جذاب در اینستاگرام
✔️برای تبلیغات ، چقدر بودجه کنار بگذاریم؟

 

«مدیریت ریسک در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️چگونه از خطرات جبران ناپذیر در مرکز دندانپزشکی پیشگیری کنیم؟
✔️دزد ،خودی یا غیرخودی؟ و اختلاس از مرکز دندانپزشکی!

 

«مدیریت نگهداری و تعمیرات در مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️راههای اصولی کنترل، نگهداری و تعمیرات در مراکز دندانپزشکی

جلسه یازدهم

«مدیریت مالی و مالیاتی در‌مراکز دندانپزشکی»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️ اصول حسابداری و مالیاتی حرفه ای در مراکز دندانپزشکی
✔️یکبار برای همیشه از شر مالیات خلاص شوید
✔️هر آنچه لازم است درباره انبارداری اصولی بدانیم

 

«مدیریت ارتباط با دندانپزشکان»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️چگونه با دندانپزشکان، ارتباط مؤثر برقرار کنیم؟
✔️آیین نامه همکاری با دندانپزشکان در کلینیک
✔️معرفی راه های جذب دندانپزشکان در کلینیک دندانپزشکی

جلسه دوازدهم

«کارگاه ۰ تا ۱۰۰ برندسازی دندانپزشکان پیشرو»

🔺آنچه یاد میگیریم:
✔️چگونه یک دندانپزشک‌ معتبر بشویم؟
✔️شبکه سازی ، علم معجزه گر در برندسازی دندانپزشکان

🌕جشن پایانی دوره جامع مدیریت حرفه ای مراکز دندانپزشکی DentalMBApro
مصاحبه با شرکت کنندگان با دو موضوع:
✔️نظرشان درباره دوره جامع مدیریت حرفه ای مراکز دندانپزشکی DentalMBApro
✔️صحبت با بیماران در‌مورد دستاورد این دوره برای آنها

🟣نوت بوک‌ :
یادداشت برداری از نکات کلیدی حین جلسات دهم ، یازدهم و دوازدهم

🌕جلسه دوازدهم به مدت حدودا ۱۴ روز الی ۳۰ روز
🔴چک بوک‌:
ابتدا مطالعه نوت بوک و سپس تکمیل چک ‌بوک و دستورالعمل

🔵آزمون :
✔️پاسخ به سوالات مدیریت تبلیغات و روابط عمومی در مراکز دندانپزشکی
✔️پاسخ به سوالات مدیریت ریسک در مراکز دندانپزشکی
✔️پاسخ به سوالات مدیریت نگهداری و تعمیرات در مراکز دندانپزشکی
✔️پاسخ به سوالات مدیریت مالی و مالیاتی در‌مراکز دندانپزشکی
✔️پاسخ به سوالات مدیریت ارتباط با دندانپزشکان
✔️پاسخ به سوالات کارگاه ۰ تا ۱۰۰ برندسازی دندانپزشکان پیشرو
در پنل کاربری

🟢تمرین :
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت تبلیغات و روابط عمومی در مراکز دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت ریسک در مراکز دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در نگهداری و تعمیرات در مراکز دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت مالی و مالیاتی در‌مراکز دندانپزشکی
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در مدیریت ارتباط با دندانپزشکان
✔️گزارشی از اقدامات انجام شده در کارگاه ۰ تا ۱۰۰ برندسازی دندانپزشکان پیشرو
در پنل کاربری

🟤فیلم های تکمیلی در پنل کاربری
🟠کیس استادی در پنل کاربری سایت
⚪️ چک‌بوکها ، آزمون و تمرین ها بررسی خواهد شد و در گروه مجازی بازخورد اعلام خواهد شد.

پایان سفر دوره جامع مدیریت حرفه ای مراکز دندانپزشکی 

گام آخر

🌕اجرای دستورالعمل های‌تدوین‌ شده
🔵پیگیری شرکت کنندگان توسط کوچ های مجموعه به مدت ۱ ماه