چک لیست اقدامات دوره

۱-انجام بخش بندی بیماران جامعه هدف بر اساس سن ، محل اقامت ، جنسیت ،سطح تحصیلات ، مذهب ، کلاس اجتماعی ، وضعیت تأهل و درآمد(ضروری)
۲-اصلاح پرونده پزشکی بیمار (مشاغل ، تاریخ تولد ، نحوه آشنایی ، معرف ، کدملی )(ضروری)
۳-انتخاب دقت فرایند STP(ضروری)
۴-لیست بیماران بر اساس تعداد دریافت خدمات ( حداقل سه خدمت در سه روز متفاوت)(ضروری)
۵-لیست بیماران بر اساس میزان پرداختی ( حداقل ۱۵ میلیون تومان)(ضروری)
۶-لیست بیماران بر اساس معرفی کردن ما به بقیه(ضروری)
۷-لیست بیمارانی که به صورت خانوادگی مراجعه میکنند(ضروری)
۸-لیست بیمارانی که حداقل ۶ ماه به ما مراجعه نکرده اند(ضروری)
۹-بر اساس لیست بیماران بالا ، لیست بیماران مشترک در لیستهای بالا را به عنوان بیمار وفادار یادداشت کنید(ضروری)
۱۰-انتخاب نیروی PRM برای احیای ارتباطات با بیماران قدیمی(ضروری)
۱۱-انتخاب درمانهای سودآور برای مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۱۲-نوشتن لیست خدمات ارائه شده در مرکز دندانپزشکی (طول ، عرض و عمق )(ضروری)
۱۳-انتخاب قطعی نام کلینیک یا مطب(ضروری)
۱۴-اگر نام انتخاب نشده، تست رادیو ، سرچ در‌گوگل و شبکه های مجازی و همچنین بررسی تداعی ها را انجام دادید؟(ضروری)
۱۵-انتخاب خط مشی بازاریابی ( بهره برداری سریع یا نفوذی سریع یا نفوذی کُند)(ضروری)
۱۶-انجام زیرساختهای بخش گردشگر سلامت (IPD)(ضروری)
۱۷-تهیه خط مشاوره برای مسئول PRM(ضروری)
۱۸-ایاب و ذهاب برای بخش VIP(ضروری)
۱۹-اجرای موسیقی و تصاویر مورد علاقه بیمار(ضروری)
۲۰-برنامه ریزی جهت گارانتی کردن خدمات دندانپزشکی با اولویت درمانهای زیبایی(ضروری)
۲۱-دمای اتاق انبار چک بشود(ضروری)
۲۲-فعال کردن سایت مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۲۳-دامنه و هاست به نام مالک مرکز دندانپزشکی باشد(ضروری)
۲۴-برنامه ریزی جهت تشکیل بخش سیار مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۲۵-اجرای اقدامات مؤثر در بازاریابی عصبی (بینایی)(ضروری)
۲۶-اجرای اقدامات مؤثر در بازاریابی عصبی (بویایی)(ضروری)
۲۷-اجرای اقدامات مؤثر در بازاریابی عصبی (چشایی)(ضروری)
۲۸-اجرای اقدامات مؤثر در بازاریابی عصبی (لامسه)(ضروری)
۲۹-اجرای اقدامات مؤثر در بازاریابی عصبی (شنوایی)(ضروری)
۳۰-تابلوی بیرونی مرکز دندانپزشکی کاملا مشخص باشد(ضروری)
۳۱-بر روی دکوراسیون بیرونی مرکز دندانپزشکی کار کنید(ضروری)
۳۲-تأمین پارکینگ به صورت اجاره ای(ضروری)
۳۳-پیگیری علامت گذاری بیرون از مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۳۴-در دکوراسیون به رنگ سازمانی توجه شود(ضروری)
۳۵-چیدمان صندلی های سالن انتظار اصلاح شود(ضروری)
۳۶-سرتیفیکیت ها در سالن انتظار نصب بشود(ضروری)
۳۷-از تلویزیون سالن انتظار فقط موسیقی و تصاویر بی کلام و آرامش بخش ، پخش بشود(ضروری)
۳۸-علامت گذاری بخش های مختلف مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۳۹-بررسی وسایل سرمایشی و گرمایشی(ضروری)
۴۰-برنامه‌ریزی برای کنترل استرس بیماران(ضروری)
۴۱-برنامه ریزی برای کنترل درد بیماران(ضروری)