در این وبینار به ۱۰ موضوع چالشی در مدیریت مراکز دندانپزشکی پرداخته می شود.
برای مشاهده ویدیو این وبینار ارزشمند روی دکمه زیر کلیک کنید
ارزش این وبینار ۴۹۰ هزار تومان
با ۸۰ درصد تخفیف مبلغ سرمایه گزاری ۹۸ هزار تومان تعیین شده است