فرم نظر سنجی دوره جامع مدیریت مراکز دندانپزشکی

تاریخ

همکار ارجمند لطفا جهت برنامه ریزی بهینه در دوره های بعد به سوالات زیر پاسخ دهید.

شاخص علمی

میزان تخصص و تسلط مدرس
بیان مثالهای کاربردی
پاسخگویی منطقی و قانع کننده به سوالات
ارتباط آموزش با نیاز های آموزشی شما
توانایی اداره کلاس

مهارتهای اداره کلاس

مدیریت کلاس داری
ایجاد جو صمیمانه توام با احترام
استفاده بهینه از وقت
نظم شروع و خاتمه کلاس
میزان استفاده از فضای مجازی برای اطلاع رسانی

مهارتهای ارائه مطلب

داشتن جاذبه و نفوذ کلام
مشارکت دادن مخاطبان در بحث ها
انسجام و نظم منطقی مطالب ارائه شده
بیان گویا و برخورداری از مهارت انتقال مباحث

مهارت های ارائه مطالب

توانایی طرح بحث بصورت استدلالی

جملات ذیل تا چه حد مورد پذیرش شماست

تاثیرگذاری دوره

شرکت در این دوره باعث توسعه آگاهی من در خصوص مدیریت مراکز دندانپزشکی شد
دیدگاه من پس از شرکت در کارگاه اصلاح و یا تعمیق شد
چنانچه بخواهیم در مرکز دندانپزشکی اجرا کنم قادرم کلیه روش های گفته شده را بکار گیرم
دوره برگزار شده مورد نیاز تمام دندانپزشکان و مدیران مراکز دندانپزشکی است.
علاقمند در دور های مشابه شرکت نمایم.
علاقمندی من در موضوع مورد نظر بیشتر شد.

اجرا

زمان اختصاص یافته جهت برگزاری دوره مناسب بود.
کیفیت بستر برگزاری دوره مناسب بود.
مدیریت کلی دوره مناسب بود .
برخورد عوامل اجرا دوره با شرکت کنندگان مناسب بود .