فرم نظر سنجی دوره های کوتاه مدت مدیریتی مراکز دندانپزشکی

تاریخ

سوالات

چقدر تمایل دارید در دوره مدیریت برندسازی شخصی دندانپزشکان پیشرو شرکت کنید؟
چقدر تمایل دارید در دوره مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی شرکت کنید؟
چقدر تمایل دارید در دوره مدیریت ارتباط با بیماران در مراکز دندانپزشکی شرکت کنید؟
چقدر تمایل دارید در دوره راههای اصولی جذب بیماران دندانپزشکی زیبایی شرکت کنید؟
چقدر تمایل دارید در دوره مدیریت جذب بیماران ایمپلنت در مراکز دندانپزشکی شرکت کنید؟
چقدرتمایل دارید که دوره های کوتاه مدت به صورت آنلاین برگزار شود؟
چقدرتمایل دارید که دوره های کوتاه مدت به صورت حضوری برگزار شود؟